Blohm&Voss Bv141

Rys historyczny W 1937 roku dowództwo Luftwaffe wydało nowe wymagania techniczne na taktyczny samolot rozpoznawczy. Opracowano wtedy szereg nowych projektów samolotów rozpoznawczych, które poddano ocenie dowództwa Luftwaffe. Wśród projektów znalazł się projekt dr inż. Richarda Vogta z zakładów Blohm & Voss, oznaczony symbolem Ha 141. Był to projekt jednosilnikowego samolotu rozpoznawczego, który jednak miał niesymetryczną budowę. Trzyosobowa kabina […]